top of page

Naam instelling 
Stichting de Leidse Uitdaging

RSIN/Fiscaal nummer: 8541 27 811

KvK nummer: 60942312

 

Contact gegevens 
Roodborststraat 8, 2352 HA  Leiderdorp
Adres Theehuis: Joop Vervoornpad 1, 2316 EP Leiden
E: theehuisnoord@gmail.com

 

Doelstelling Stichting de Leidse Uitdaging
-Het, in het algemeen belang, bevorderen van de sociale binding, cohesie,- ontplooiing en (maatschappelijke) participatie tussen en van (bewoners) groepen onderling en anderen , gericht op de wijk Leiden-Noord, onder meer door het verrichten van werkzaamheden verbonden aan het realiseren, in stand houden en exploiteren van een buurtcentrum en/of buurtmuseum in de Tuin van Noord

-Het creëren en behouden van een aantrekkelijk leefklimaat in de wijk Leiden-Noord; en het organiseren en faciliteren van activiteiten voor en door bewoners(groepen) in de wijk Leiden-Noord en voorts al hetgeen in de ruimste zijn met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Theehuis Noord is mede mogelijk gemaakt door:

Fonds 1818

VSB Fonds

HL Drückerfonds

WOZfonds Leiden

Beukenhorst koffie

 

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Vincent Kokke

Secretaris: Vacature

Penningmeester: Henk Blaaubeen
Alg. Bestuursleden: Ali Kundak, Janneke Koers

 

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen winstoogmerk; jaarlijkse opbrengsten worden geïnvesteerd in de wijk en in activiteiten en beheer van het park. Statutair is vastgesteld: "Aan de leden van het Bestuur kan geen beloning worden toegekend (zie artikel 7 lid 3)".

Kosten die de leden van het Bestuur in de uitoefening van hun functie maken worden hun op vertoon van de bewijsstukken door de Stichting vergoed, mits de onkostenvergoeding niet bovenmatig is.

 

Statuten; tot pagina 7vanaf pagina 7

 

Jaarrekeningen Stichting de Leidse Uitdaging Samenstellingsverklaring 

  2014, 2015, 2016, 2017, 20182019 , 2020 , 2021

2022, 2023

 

bottom of page