top of page

Buurtfonds “De Leidse Uitdaging” is een initiatief van de Stichting de Leidse Uitdaging.

Het buurtfonds biedt financiële ondersteuning aan initiatieven die zich richten op het versterken van de sociale samenhang en leefbaarheid in het werkgebied van het buurtfonds. Het betreft het gebied gelegen ten noorden van de Willem de Zwijgerlaan tussen Nieuwe Marnixstraat en de IJsselmeerlaan, daarnaast ten behoeve van de bewoners in de Prinsessenbuurt gelegen tussen de Kooilaan, Bernhardkade, Marnixstraat en de Willem de Zwijgerlaan.

Wat zijn de spelregels voor het honoreren van een initiatief:

 • De initiatieven van de bewoners richten zich op sociale samenhang; ontmoeting en verbinding en/of het versterken van de leefbaarheid in de buurt.

 • Er zijn minimaal drie buurtbewoners (uit verschillende huishoudens) betrokken bij het initiatief.

 • Het initiatief is voor een bredere groep bewoners (openbaar) toegankelijk.

 • Het initiatief is na honorering ervan binnen een periode van drie maanden uitvoerbaar.

 • Het initiatief is niet medeafhankelijk van andere financiering.

 • De bijdrage van het buurtfonds is maximaal € 250.

 • De initiatiefgroep kan maximaal 1 aanvraag per jaar indienen.

 • Het initiatief heeft een zeker (aantoonbaar) draagvlak in de buurt.

 • Initiatieven met een zekere voorbeeldfunctie voor andere initiatieven kunnen rekenen op extra (financiële) ondersteuning indien nodig.

 • Initiatieven dienen bereid te zijn om korte verslaglegging te doen van hun initiatief en daarvan eventueel beeld en geluidsfragmenten over te dragen.

Het buurtfonds is niet bedoeld voor:

 • Bestaande projecten, initiatieven of bewonersgroepen;

 • Initiatieven van privépersonen of commerciële partijen;

 • De initiatieven mogen geen religieuze of politieke doelen vertegenwoordigen;

 • De middelen worden niet verstrekt voor het kopen van eten en drinken; ook niet voor inrichtingskosten;

 • De middelen mogen niet aangewend worden voor structurele of terugkerende kosten.

Een aanvraag indienen is eenvoudig:

U kunt het formulier “aanvraag buurtfonds De Leidse Uitdaging” invullen of contact leggen met een bestuurslid van de Stichting De Leidse Uitdaging om samen uw initiatief te beschrijven en een aanvraag in te dienen.

Het bestuur behandelt de aanvragen in maandelijks. Alle initiatieven ontvangen bericht of ze in aanmerking komen voor een bijdrage. Het buurtfonds honoreert in maximaal 10 initiatieven per jaar!

De omvang van de fondsmiddelen worden mede bepaald door de opbrengsten van het Theehuis Noord in de Tuin van Noord.

Stichting de Leidse Uitdaging

M: theehuisnoord@gmail.com

T: 06 - 30 81 52 76

 

Stichting de Leidse Uitdaging is een bewonersbedrijf van en voor wijkbewoners. Het theehuis Noord richt zich op “verrassende ontmoetingen”. Het is één van de projecten van deze stichting waarmee wij de economische bedrijvigheid in de wijk willen vergroten en een bijdrage willen leveren aan het verhogen van de sociale cohesie en leefbaarheid in Leiden Noord. Opbrengsten van projecten worden, via het Buurtfonds De Leidse Uitdaging, geïnvesteerd in de wijk. De vrijwilligers vormen de basis van de Stichting de Leidse Uitdaging. Hun bijdrage met de inzet van hun capaciteiten en kwaliteiten, belonen wij met een redelijke vergoeding binnen de wettelijke mogelijkheden.

bottom of page