top of page
Energieproject Leiden Noord

De Leidse Uitdaging heeft het plan opgevat om het ook voor mensen met weinig financiële middelen en/of zonder eigen woning/dak mogelijk te maken om aan de energietransitie deel te nemen, door gezamenlijk zonne-energie op te gaan wekken via daken in de wijk!

Met ons project willen wij bewoners in de gelegenheid stellen om aandelen te verwerven in de buurtcoöperatie, door het uitvoeren van vrijwilligerswerk (of met inleg van kleine bedragen) in Leiden Noord, bij openbare gebouwen en/of de openbare ruimte, voor de woningcorporatie of verenigingen en andere gebruikers van de Tuin van Noord.

 

Bewoners kunnen op deze manier ‘sparen’ voor hun certificaat in het collectieve zonnepark of voor andere duurzaamheidsmaatregelen zoals led-verlichting, isolatie. 

Actieve bewoners nemen zo deel aan de energietransitie en, niet onbelangrijk, kunnen hierdoor hun woonlasten verlagen en

een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk.

In dit project werken we samen met bewoners uit de Hoven en de Prinsessenbuurt, de wijkorganisatie "Zwijgers van Nioord", Zon op Leiden en de energieambassadeurs van de gemeente Leiden.

bottom of page