top of page
Theehuis Noord

In de Tuin van Noord

 

 

 

 

Wij zijn open op woensdag/ zaterdag/

van 12.00 uur tot 17.00 uur /

zondag van 10.00-17.00

(ontbijt op de zondagochtend tijdelijk gesloten: open vanaf 12.00 uur)

Voor verhuringen voor activiteiten, werkbijeenkomsten en vergaderingen kunt u het reserveringsformulier invullen. Wij nemen dan zo nodig contact met u op omtrent onze mogelijkheden om aan

uw vraag te voldoen!

.......................................

Wij zijn een wijkbedrijf, van en door bewoners!

Opbrengsten die we samen realiseren met de exploitatie van het Theehuis Noord investeren wij in activiteiten en/of diensten en voorzieningen voor de buurt.

Wij richten ons op het realiseren van

"verrassende ontmoetingen" !

De Stichting De Leidse Uitdaging wil met het Theehuis Noord bijdragen aan het vergroten van de sociale binding en het wederzijds respect tussen de buurtbewoners. Het is een belangrijke schakel in het verbinden van mensen uit Leiden Noord.

De Leidse Uitdaging wil door middel van een aantrekkelijk activiteitenpakket, bijdragen aan de leefbaarheid en sociale kwaliteit van de buurt. 

Daarnaast willen wij kansen creëren voor maatschappelijke participatie van (kwetsbare) buurtbewoners als medewerker in het Theehuis, in het beheer van de Tuin van Noord en/of kleinschalige dienstverlening aan buurtbewoners voor hulp,

klus en spandiensten.

Ontwerp logo Theehuis Noord: Sam Gobin

IMG_0007_2048px.jpg
Activiteiten Theehuis Noord

Theehuis Noord, heeft de vorm van een driepoot met twee langere en een korte poot. In het middelpunt bevindt zich het zitgedeelte, in de kortste poot is een workshopruimte gevestigd. 

De keuken bevindt zich in de ene lange poot, de entree en het sanitair in de andere. Door het publieke zitgedeelte midden in het gebouw te plaatsen, kunnen de bezoekers de omgeving in alle richtingen overzien.

De andere functies, workshopruimte, keuken en sanitair, staan via het zitgedeelte met elkaar in verbinding. Het vegetatiedak en het verhoogde buitenterras benadrukken deze verbinding en creëren een vloeiende overgang tussen binnen en buiten, waardoor je binnen het gevoel hebt dat je buiten bent.

Theehuis Noord is in 2011 gestart als een samenwerkingsproject tussen de wijk Leiden-Noord en de gezamenlijke wijkorganisaties (VOLN).

De Stichting de Leidse Uitdaging heeft in 2015 dit kleinschalig en bijzonder ontmoetingspunt in het park Tuin van Noord in Leiden Noord gebouwd met ondersteuning en financiering van

Fonds 1818, VSB-fonds, Druckerfonds en de gemeente Leiden.

In 2018 zijn we door Fonds1818 in staat gesteld om op ons groene dak 12 zonnepanelen te leggen waardoor we voor wat betreft elektriciteit grotendeels zelfvoorzienend zijn.


Buurtcamping3-3.jpg
Bevorderen van inclusie (Meedoen)

Het realiseren van betrokkenheid en (maatschappelijke) participatie van (kwetsbare) groepen

en vrijwilligers uit de buurt.

Het Theehuis Noord biedt mensen de mogelijkheid om via vrijwilligerswerk (tegen een redelijke vergoeding van € 5 per uur max € 190 per maand) of stage een sociale rol te vervullen of hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

 

Dat kan een rol zijn in het Theehuis restaurant, maar ook bij activiteiten zoals de buurtcamping of burendag. Het is onze ambitie om ook een rol te gaan vervullen in het beheer van de Tuin van Noord en het bieden van kleinschalige dienstverlening aan buurtbewoners.

Zie voor vacatures de website.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

12294727_886777278108462_348816144607505
Verrassende ontmoetingen en "lekker eten
in de buurt"

Het bieden van een centraal gelegen Theehuis,

met horeca voor iedere beurs;

Het Theehuis is een belangrijke schakel in het verbinden van mensen uit Leiden Noord: jong en oud, vitaal en kwetsbaar, autochtoon en allochtoon.

Sociale cohesie

Faciliteren van bewoners -en wijkinitiatieven

in de buurt.

De buurtcamping heeft in 2018 en 2019 plaatsgevonden. Helaas waren er in 2022 weinig aanmeldingen van gezinnen met een minimum inkomen en is de buurtcamping gecanceld.

Heeft u een goed of leuk idee kijk dan eens of ons buurtfonds u daarbij kan helpen. wij faciliteren graag activiteiten in de buurt die de sociale samenhang versterken.

Buurtcamping-3.jpg
opschoondag 2018.jpg
Versterken van de leefbaarheid

Het creëren van een prettig, veilig, toegankelijk en aantrekkelijk verblijfs-, - leef, - en (avontuurlijk) speel- en spelklimaat rondom het ontmoetingspunt;

Wij nemen jaarlijkse in maart  deel aan de landelijke opschoondag met buurtbewoners en betrekken bewoners bij het op orde houden van de Tuin van Noord.

 

We werken aan een adoptiecontract met de gemeente om delen van het onderhoud van de Tuin van Noord over te nemen!

 

Gezonde levensstijl

Het ondersteunen en faciliteren van een keur aan bewegings-, sport en spel, creatieve, educatieve en culturele activiteiten

Wij bieden ruimte en faciliteiten aan bewonersinitiatieven

rondom bewegen of gezond eten! Daarbij kunt u gebruik maken van ons Buurtfonds.

Dagelijks kunnen ouderen die dat wensen

deelnemen aan de Vitality Club Leiden Noord. 

Dagelijks tussen 9-10 uur worden verschillende oefeningen gedaan in en rondom het theehuis,

waarna de mogelijkheid bestaat om een kopje koffie in Theehuis Noord met elkaar te gebruiken.

De club kost € 1.- per week. 

vitalitiyclub.jpg
Wij en de wijk

 

PubKwis LEIDEN NOORD

en 

WIJKwandeling

Wij organiseren voor geïnteresseerden (buurtbewoners, wijkwerkers, ambtenaren, bestuurders -wethouders, Ministers-) een wijkwandeling door de wijk;

"een reis door de tijd"

langs verschillende bouwperiodes

met verschillende verhalen over de

sociale beweging en sociale historie van de wijk.

In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met een Pubkwis LN, waarbij de kennis van buurtbewoners

over onder andere Leiden Noord getoetst

en opgefrist wordt.

Groepjes buurtbewoners kunnen samen deelnemen.

Aan de hand van video, foto's en plaatjes en praatjes worden lastige vragen gesteld!

Zie onze facebookpagina voor meer informatie en de volgende data van de pubKwis LN

Steun bieden?

Laat van je horen!

Theehuis Noord is een bewonersbedrijf.

Hoe meer buurtbewoners betrokken raken en zich inzetten hoe meer wij bijvoorbeeld open kunnen zijn voor "verrassende ontmoetingen". Buurtbewoners kunnen bij ons vrijwilligerswerk verrichten en hun talenten tot recht laten komen.

Wij bieden stageplekken en andere mogelijkheden om "mee te doen". 

Met uw bijdrage, kwaliteiten en capaciteiten organiseren we  allerlei activiteiten en evenementen in en rondom het Theehuis! Noord 

Maatschappelijke organisaties die bij ons huren, dragen bij aan ons verdienmodel, zie ook verhuurarrangementen!

Daarmee kunnen wij onze publieke openstelling mede garanderen!

Debit Card

Financiële steun

Het Theehuis Noord is een bewonersbedrijf en wil graag

een buurtfunctie vervullen, met activiteiten,

kleinschalige dienstverlening en beheer van de Tuin van Noord. 

Dat kan alleen maar als we een gezonde financiële basis hebben.

Onze prijzen zijn redelijk, gericht op verschillende

smalle en bredere beurzen.

Voor activiteiten en of aanpassingen/ verbeteringen aan het gebouw kunnen wij donaties gebruiken. Neem eens contact met ons op op welke wijze wij van uw bijdrage publieke winst kunnen maken!

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn de dragers van ons wijkbedrijf en onbetaalbaar!

Heb je interesse om deel uit te maken van ons team van theehuis-medewerkers, je bent van harte welkom, maar ook voor de buurtcamping of het beheer van de Tuin van Noord zoeken

wij vrijwilligers!

Wil jij bijdragen aan groenbeheer en/of

bijvoorbeeld kleinschalige diensten verrichten bij bv ouderen,

we dagen je uit om met ons in gesprek te gaan!

Heb je talenten op het gebied van het organiseren van activiteiten, beheer van een gebouw (en groen dak), klussen verrichten of vrijwilligers begeleiden. Zie onze vacatures of neem contact met ons op:

theehuisnoord@gmail.com 

Buurtcamping2-23.jpg
IMG_0009_2048px.jpg

Huren van ruimte

Naast inkomsten van ons Theehuis Noord tijdens onze publieke openstelling, bieden wij faciliteiten en diensten aan

maatschappelijke organisaties en particulieren; we hanteren daarbij progressieve tarieven.

 

In een mooie omgeving kunt u bijvoorbeeld

uw nieuwe visie ontwikkelen, of uw team versterken tijdens

een bijeenkomst in het Theehuis.

Wij zorgen voor de ambiance u voor de inhoud!

 

Wij verhuren NIET indien er sprake is van politieke of

religieuze doelstellingen tijdens de bijeenkomst.

Wel indien bv. tijdens de aanloop naar verkiezingen er een debat georganiseerd wordt in aanwezigheid van meerdere politieke partijen.

Organisaties vanuit de wijk komen in aanmerking voor korting!

Wij verzorgen uw lunch of borrel!

Neem nog vandaag contact met ons op om betrokken te raken bij het Theehuis Noord!

bottom of page